Vases

Crystalline Vase XXI

4.800 Kč (192,00 €)

Oil/Vinegar Kuchajda Collection

650 Kč (26,00 €)

Petrol Vase Platinum II

2.832 Kč (113,28 €)

Petrol Vase White I

1.887 Kč (75,48 €)

Bouquet Vase

17.570 Kč (702,80 €)

Cara Mia Vase I

12.100 Kč (484,00 €)

Crystalline Vase XII

8.800 Kč (352,00 €)

Crystalline Vase XIX

10.800 Kč (432,00 €)

Crystalline Vase XVIII

7.200 Kč (288,00 €)

Porcelain Vase Element

8.100 Kč (324,00 €)

Crystalline Vase XXVII

4.800 Kč (192,00 €)

Crystalline Vase XXVI

7.200 Kč (288,00 €)

Crystalline Vase X

4.800 Kč (192,00 €)

Crystalline Vase I

9.600 Kč (384,00 €)

Crystalline Vase II

34.000 Kč (1.360,00 €)

Crystalline Vase XXV

7.200 Kč (288,00 €)

Crystalline Vase XVI

4.800 Kč (192,00 €)

Crystalline Vase XV

8.800 Kč (352,00 €)

Cara Mia Vase

12.100 Kč (484,00 €)

Filigree Vase

19.360 Kč (774,40 €)

Vase Shallot

390 Kč (15,60 €)

Crystalline Vase VII

9.800 Kč (392,00 €)

Crystalline Vase XXX

10.800 Kč (432,00 €)

Crystalline Vase XX

4.800 Kč (192,00 €)

Crystalline Vase IX

7.200 Kč (288,00 €)

Crystalline Vase XIV

4.800 Kč (192,00 €)

Crystalline Vase VI

9.600 Kč (384,00 €)

Crystalline Vase XXXIII

7.200 Kč (288,00 €)

Crystalline Vase XV

7.200 Kč (288,00 €)

Crystalline Vase II

34.000 Kč (1.360,00 €)

Crystalline Vase X

4.800 Kč (192,00 €)

Crystalline Vase X

4.800 Kč (192,00 €)

Krystalická váza LVI

9.800 Kč (392,00 €)

Krystalická váza LVII

9.800 Kč (392,00 €)

Crystalline Vase XXVII

4.800 Kč (192,00 €)

Váza Diva

18.000 Kč (720,00 €)

Krystalická váza LIII

7.200 Kč (288,00 €)

Krystalická váza LVIII

11.500 Kč (460,00 €)

Krystalická váza LIV

8.800 Kč (352,00 €)

Krystalická váza LIIIV

4.800 Kč (192,00 €)

Krystalická váza MM

7.200 Kč (288,00 €)

Krystalická váza LXX

8.800 Kč (352,00 €)

Krystalická váza LXII

4.800 Kč (192,00 €)

Krystalická váza LXIII

4.800 Kč (192,00 €)

Krystalická váza LIIV

8.800 Kč (352,00 €)

Krystalická váza LIX

4.800 Kč (192,00 €)

Krystalická váza LIIX

7.200 Kč (288,00 €)

Krystalická váza LXXX

4.800 Kč (192,00 €)

Krystalická váza MI.

4.800 Kč (192,00 €)

Krystalická váza MII.

4.800 Kč (192,00 €)